BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"clear benefit" — Słownik kolokacji angielskich

clear benefit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysta korzyść
  1. clear przymiotnik + benefit rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    With so few clear benefits to the mayor's plan, we are unwilling to take the risk.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo