ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"clear advantage" — Słownik kolokacji angielskich

clear advantage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna korzyść
  1. clear przymiotnik + advantage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 15 states no party had a clear political advantage for 2011.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo