"class picture" — Słownik kolokacji angielskich

class picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz klasy
  1. class rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The video begins with kids and teachers getting ready to take the class picture together.

    Podobne kolokacje: