"civilian use" — Słownik kolokacji angielskich

civilian use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie cywila
  1. civilian przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The prison was finally returned to civilian use in 1966.

    Podobne kolokacje: