"circular shadow" — Słownik kolokacji angielskich

circular shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolisty cień
  1. circular przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Near the centre of that bloated red disc was a small, dark shadow, perfectly circular.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo