ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"choral setting" — Słownik kolokacji angielskich

choral setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chóralne ustawienie
  1. choral przymiotnik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The Propers may also be replaced by choral settings on certain solemn occasions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo