"chase women" — Słownik kolokacji angielskich

chase women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety pościgu
  1. chase czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But it was strange, because he wasn't the sort of man to go chasing women.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo