"chancellor post" — Słownik kolokacji angielskich

chancellor post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczta kanclerza
  1. chancellor rzeczownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In 845, he was thus removed from his chancellor post.

    Podobne kolokacje: