"certain book" — Słownik kolokacji angielskich

certain book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pewna książka
  1. certain przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I have read certain books about the subject," he said slowly.

    Podobne kolokacje: