"celebrity news" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiadomości napisane przez znaną osobę
  1. celebrity rzeczownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He spent most of his career covering popular music and celebrity news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo