"celebrity lawyer" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity lawyer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawnik honorowy
  1. celebrity rzeczownik + lawyer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In creating the commercials, "we thought it might be fun to bring on a celebrity lawyer as a surprise," Ms. Postaer said.

powered by  eTutor logo