"Washington lawyer" — Słownik kolokacji angielskich

Washington lawyer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Prawnik waszyngtoński
  1. Washington rzeczownik + lawyer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the 86-year-old Washington lawyer was never tried because of his poor health.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo