"celebrity circuit" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity circuit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obwód honorowy
  1. celebrity rzeczownik + circuit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her six-figure salary (seven figures when you add the extra gigs on the celebrity circuit) assures her high visibility.

powered by  eTutor logo