"cease use" — Słownik kolokacji angielskich

cease use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie zaprzestania
  1. cease czasownik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The building ceased use as a school in 1983.

    Podobne kolokacje: