"categorize in ways" — Słownik kolokacji angielskich

categorize in ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaklasyfikuj w drogach
  1. categorize czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Uses of laser diodes can be categorized in various ways.

    Podobne kolokacje: