"catch in time" — Słownik kolokacji angielskich

catch in time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złap na czas
  1. catch czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "He might be able to keep that story from going out on the morning news- shows if we catch it in time."

    Podobne kolokacje: