"catch for the time" — Słownik kolokacji angielskich

catch for the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złap czasowi
  1. catch czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Today's tradition: somebody tries to catch me again, for the third time already.

    Podobne kolokacje:

podobne do "catch for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "catch for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik