"carry plates" — Słownik kolokacji angielskich

carry plates kolokacja
Popularniejsza odmiana: carry a plate
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieś talerze
  1. carry czasownik + plate rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She was carrying home a covered plate of some fish for him to try.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo