BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"carefully pull" — Słownik kolokacji angielskich

carefully pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostrożnie pociągnij
  1. pull czasownik + carefully przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The curtains had been carefully pulled across in each room!

powered by  eTutor logo