"capture alive" — Słownik kolokacji angielskich

capture alive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojmij żywcem
  1. capture czasownik + alive przymiotnik
    Silna kolokacja

    For every person captured alive, there will be a reward beyond your dreams.

powered by  eTutor logo