"bygone time" — Słownik kolokacji angielskich

bygone time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miniony czas
  1. bygone przymiotnik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In this type of poem, the poet looks back at some bygone time, place, or persons.

    Podobne kolokacje: