"buy wines" — Słownik kolokacji angielskich

buy wines kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy wine
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup wina
  1. buy czasownik + wine rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But they are not the only places to buy wine.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo