"buy wine" — Słownik kolokacji angielskich

buy wine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup wino
  1. buy czasownik + wine rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But they are not the only places to buy wine.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo