"buy vehicles" — Słownik kolokacji angielskich

buy vehicles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup pojazdy
  1. buy czasownik + vehicle rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We mail out questionnaires to people who buy vehicles early in the model year," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo