ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy sweets" — Słownik kolokacji angielskich

buy sweets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup cukierki
  1. buy czasownik + sweet rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You come to buy sweets, not to listen to bitterness.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo