"sweet" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sweet rzeczownik

rzeczownik + sweet
Kolokacji: 12
Matthew Sweet • Blanche Sweet • Mr. Sweet • NCAA Sweet • Jeffrey Sweet • ...
sweet + rzeczownik
Kolokacji: 10
Sweet Basil • Sweet Jesus • Sweet Caroline • Sweet Sue • Sweet William • ...
czasownik + sweet
Kolokacji: 10
eat sweets • sell sweets • make sweets • buy sweets • offer sweets • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. eat sweets = zjedz cukierki eat sweets
przymiotnik + sweet
Kolokacji: 4
Indian sweet • traditional sweet • sticky sweet • baked sweet
przyimek + sweet
Kolokacji: 7
of sweets • for sweets • with sweets • to sweets • on sweets • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.