"eat sweets" — Słownik kolokacji angielskich

eat sweets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjedz cukierki
  1. eat czasownik + sweet rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As Gabriel never ate sweets the celery had been left for him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo