ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy sugar" — Słownik kolokacji angielskich

buy sugar kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup cukier
  1. buy czasownik + sugar rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But even the day labourer could buy tobacco and sugar.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo