"buy store" — Słownik kolokacji angielskich

buy store kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy the store
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup sklep
  1. buy czasownik + store rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After a couple of years, he bought the store back from us.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo