ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy spots" — Słownik kolokacji angielskich

buy spots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup miejsca
  1. buy czasownik + spot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Advertisers can buy spots for a single day or for a few hours, rather than weeks at a time as on normal billboards.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo