ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"buy several pounds" — Słownik kolokacji angielskich

buy several pounds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup kilka funtów
  1. buy czasownik + pound rzeczownik
    Silna kolokacja

    "One lady buys four or five pounds a week from us."

    Podobne kolokacje: