BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"buy one's story" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's story kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś historia
  1. buy czasownik + story rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "But I don't think you'll find anybody who'd buy his story."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo