ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy one's place" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's place kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy the place
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś miejsce
  1. buy czasownik + place rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Within 20 minutes, he had a deal to buy the place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo