ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy content" — Słownik kolokacji angielskich

buy content kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup zawartość
  1. buy czasownik + content rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was possible to buy downloadable content such as simple games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo