"buy computers" — Słownik kolokacji angielskich

buy computers kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy a computer
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup komputery
  1. buy czasownik + computer rzeczownik
    Silna kolokacja

    But some students may be able to get by without having to buy a computer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo