ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"buy a computer" — Słownik kolokacji angielskich

buy a computer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup komputer
  1. buy czasownik + computer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But some students may be able to get by without having to buy a computer.

    Podobne kolokacje: