"buy blocks" — Słownik kolokacji angielskich

buy blocks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup bloki
  1. buy czasownik + block rzeczownik
    Silna kolokacja

    Customers will be able to buy blocks of time from companies willing to match their bids.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo