"buy a car" — Słownik kolokacji angielskich

buy a car kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupuj samochód
  1. buy czasownik + car rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But be sure to do your research on what state to buy the car first.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo