TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"bury in one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chować w czyjś klatka piersiowa
  1. bury czasownik + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They hugged for less than a minute without saying a word to each other, the son's face buried in his father's chest.