NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"brutal way" — Słownik kolokacji angielskich

brutal way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brutalna droga
  1. brutal przymiotnik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She told me of the brutal way you two treated her.

    Podobne kolokacje: