BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"broadcast stations" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "broadcast stations" po angielsku

rzeczownik
  1. rozgłośnia

Powiązane zwroty — "broadcast stations"

rzeczownik

"broadcast stations" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast stations kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stacje radiofoniczne
  1. broadcast czasownik + station rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Reruns will be syndicated to broadcast stations.

powered by  eTutor logo