"broad shadow" — Słownik kolokacji angielskich

broad shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroki cień
  1. broad przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A wedge of light from the passage threw the bars of the door in broad black shadows across the stone floor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo