"bring against officials" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynieś przeciwko urzędnikom
  1. bring czasownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Wingfield, however, now brought an action at Guisnes against minor officials concerned in the destruction of his property.

podobne do "bring against officials" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bring against officials" po angielsku

inne
inne