"bridge book" — Słownik kolokacji angielskich

bridge book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka brydżowa
  1. bridge rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Last year appears to have set a record for the number of bridge books published, and the quality was high.

    Podobne kolokacje: