"break one's ankle" — Słownik kolokacji angielskich

break one's ankle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złam nogę w kostce
  1. break czasownik + ankle rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Richard would break his right ankle and play only 16 games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo