"injure one's ankle" — Słownik kolokacji angielskich

injure one's ankle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrań się w kostkę
  1. injure czasownik + ankle rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In June 2012, he injured his ankle and was forced to stop playing for seven months.

powered by  eTutor logo