"grab one's ankle" — Słownik kolokacji angielskich

grab one's ankle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łapać czyjś kostka
  1. grab czasownik + ankle rzeczownik
    Silna kolokacja

    Just as he was about to step up, a hand grabbed his ankle.

powered by  eTutor logo