"born to women" — Słownik kolokacji angielskich

born to women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urodzony do kobiet
  1. born czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Children born to white women were free because of the status of the mother.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo