"boring book" — Słownik kolokacji angielskich

boring book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nudna książka
  1. boring przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It's amazing how people equate brains with big, boring books.

    Podobne kolokacje: