"book waiting" — Słownik kolokacji angielskich

book waiting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka czekając
  1. book rzeczownik + wait czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So my shelf is full of books waiting to be reread.

    Podobne kolokacje: